Инженери

Владимир Димитров


IoT Engineer

Маркетинг

Яна Панчева


Маркетинг мениджър

Домашна

автоматизация

Мария Панчева
Специалист автоматизация

Управление на

съдържанието

Automaton AI

Content Management

Comments are closed.